Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija u koju se dragovoljno udružuju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kod kojih postoje različita tjelesna oštećenja radi ostvarivanja povlastica temeljem članstva u Udruzi i ostvarivanja zakonom zajamčenih prava. Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije djeluje od 2003. godine.

Udruga ima kvalitetan i stručan tim  koji se  sastoji od  radnih i  senzornih terapeuta, izvršne direktorice, voditeljice administrativne i financijske službe, pomoćnog administratora, projektne asistentice te psihoterapeuta-volontera i mreže registriranih volontera. Udruga za svoje korisnike u prostorijama Male Kuće u Petrinji već provodi radionice izrade prerade hrane u sklopu radionice domaćinstva. Od 2017. udruga je član Lokalnog partnerskog zapošljavanja SMŽ. Raspolaže tehničkim i upravljačkim kapacitetima neophodnim za provedbu projekta. U sklopu provedbe projekta, partnerske udruge će sudjelovati u pripremi i provedbi integriranog programa osposobljavanja za uzgoj, preradu i pripremu povrća i aromatičnog bilja.